Preuzimanje datoteka

Katalog imeTipPreuzimanje datoteka
ASTM_B348Standard specifikacija za Titanium i Titanium legure barova i oblicama
ASTM_B265Standard specifikacija za Titanium i Titanium legure Strip, list i ploča
ASTM_B861Standard specifikacija za Titanium i Titanium legure bešavnih cijevi
ASTM_B363Standard specifikacija za bešavne i zavarene nelegirani Titan i legure titana varenje armature
ASTM_B862Standard specifikacija za Titanium i Titanium legure zavara cijevi
ASTM_B863Standard specifikacija za Titanium i Titanium legure žice
ASTM_B551Standard specifikacija za Titanium i Titanium legure Cirkonij i Cirkonij legure Strip, list i ploča